CzechSetGo

eGovernment:

Digitální stát jako driver inovací a růstu

 • Ikona - VstupnéMísto vstupenky příspěvek na projekty Česko.Digital
 • Ikona - Datum konání eventu20. – 21. 5. 2021
 • Ikona - Místo konání eventuLivestream

Naše vize. Vaše mise

Konkurenceschopnost České republiky jde ruku v ruce s digitalizací státu, jeho institucí a firem. Připojte se k názorové platformě CzechSetGo, která chce pomocí inovací a technologií zvýšit konkurenceschopnost Česka ve světě. Podpořte přes Česko.Digital projekty, které uspíší inovační a technologický rozmach České republiky.

Program konference

 • 9:00
  Přivítání a úvod

  Cíle a ambice iniciativy CzechSetGo!

 • 9:10
  Panelová diskuze 1 eGovernment: Klíčová role státu při vytváření přátelského prostředí pro lidi a rozvoj podnikání
  • Jak si dnes stojí Česká republika v konkurenceschopnosti, digitalizaci a inovacích v evropském kontextu
  • Jak důležitá je přívětivost podnikatelského prostředí v Česku pro investory, firmy, startupy i špičkové talenty?
  • Které faktory nejvíce ovlivňují snadnost interakce firem a občanů se státem (které služby, systémy či jejich podstata a funkcionality)?
  • Digitalizace a eGovernment jsou dnes nejčastěji zmiňovanými prioritami vlád vyspělých zemí
   • Jaké jsou klíčové elementy úspěšné digitalizace státu?
   • Které přístupy k digitalizaci se ukázaly jako nejefektivnější? Proč (dostatečně) nepřebíráme osvědčené postupy jiných zemí?
   • Je dedikovaný vládní CIO/CTO či specializované ministerstvo rozhodujícím faktorem úspěchu?
  • Jakou infrastrukturu, platformy a další podpůrné iniciativy by měl stát poskytovat s cílem nabídnout maximálně vstřícný a přátelský servis firmám i občanům?
   • Co je (a měla by být) role státu při snižování nákladů podnikání (přímých i nepřímých) v Česku?
 • 10:20
  Přestávka na kávu
 • 10:25
  Panelová diskuze 2 Role daňového, legislativního a regulačního rámce v podpoře inovací a investic do moderních technologií
  • Co činí Českou republiku atraktivní pro zahraniční investory?
  • Je současné daňové, legislativní a regulační prostředí v Česku dostatečně vstřícné pro rozvoj inovací a zakládání startupů?
   • Jaké legislativní a regulatorní změny by byly žádoucí?
   • Jaká je nejlepší praxe zapojení vlády a státu do podpory inovací a inovačních platforem?
   • Nebyli by plátci daní ochotni akceptovat vyšší míru zdanění výměnou za stabilní, předvídatelný a méně komplikovaný daňový a právní systém?
 • 11:35
  Přestávka na kávu
 • 11:40
  Panelová diskuze 3 Znalostní ekonomika a lidé: klíčový význam vzdělání a rozvoje podnikatelské kultury
  • Jsou Češi v mezinárodním srovnání dostatečně podnikaví?
   • Vymanila se již podnikatelská kultura v Česku z následků éry socialismu?
   • Jak si stojíme v počtu podnikatelů a trendech na obyvatele ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi?
  • Co motivuje lidi k založení vlastní firmy a k inovacím (ať již v  roli majitele firmy nebo zaměstnance)?
  • Jaká je struktura českých firem z pohledu nabídky přidané hodnoty vs. komoditizovaných produktů či služeb?
   • Na jaká odvětví se specializují české firmy – je současná struktura pro naši ambici stát se znalostní ekonomikou vyvážená a zdravá?
  • Jak jsme úspěšní při rozvíjení relevantních schopností a transformaci požadovaných dovedností na trhu práce (ať již občanů ČR či imigrací ze zahraničí)?
   • Co činí naši zemi atraktivní pro nejlepší talenty? Co je klíčové pro to, aby ti naši zůstali a ostatní byli motivováni zvažovat přesun do Česka?
 • 12:50
  Shrnutí dne a výhled pro Den 02
 • 9:00
  Úvodní slovo
 • 9:05
  Panelová diskuze 1 Cesta Česka mezi Top 10 znalostních ekonomik EU v roce 2025
  • Zformulování a prioritizace kroků, které položí základy transformace a akcelerované digitalizace českého státu a ekonomiky z pohledu úspěšných firem, investorů a startupů, včetně požadavků na fungování širšího ekosystému očima klíčových speakerů a expertů konference.
 • 10:50
  Jaké budou další kroky? Shrnutí a závěr konference
  • Jsme nyní připraveni na úspěšnou digitalizaci státu? Shrnutí klíčových okamžiků, které zazněly během první konference CzechSetGo!

Speakeři a panelisté

 • face Barry Lowry

  Government CIO, Irsko

 • face Siim Sikkut

  Government CIO, Estonsko

 • face Vladimír Dzurilla

  Vládní zmocněnec pro digitalizaci a ICT

 • face Martin Jahn

  Člen představenstva pro prodej a marketing, ŠKODA AUTO

 • face Michal Pěchouček

  CTO Avast a ředitel Centra umělé inteligence ČVUT

 • face Sten Tamkivi

  President Estonian Founders Society, bývalý GM Skype

 • face Radek Špicar

  Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

 • face Eva Pavlíková

  Co-Founder & CEO, Česko.Digital

 • face Radim Polčák

  Vedoucí Ústavu práva a technologií, PF MU

 • face Eve Peeterson

  Head of Startup Estonia

 • face Dušan Šenkypl

  Co-Founder a Partner, Pale Fire Capital

 • face Pavel Doležal

  CEO, Keboola, co–leader iniciativy COVID19CZ

 • face Petr Sedláček

  Profesor ekonomie, University of Oxford

 • face Indrek Õnnik

  Global Affairs Director, Government CIO Office, Estonsko

 • face Matěj Chytil

  Poradce náměstka primátora hl. m. Prahy

Podpořte digitalizaci Česka.
Podpořte Česko.Digital

Místo vstupenky libovolný finanční příspěvek

Na digitalizaci nám opravdu záleží. Proto jsme se spojili s organizací a komunitou expertních dobrovolníků Česko.Digital, která prostřednictvím digitalizace mění Česko k lepšímu.

Místo vstupného na konferenci jsme zvolili cestu dobrovolných příspěvků účastníků prostřednictvím portálu Darujme.cz. Získané prostředky z CzechSetGo! sbírky budou použity na fungování organizace Česko.Digital a podporu konkrétních projektů zaměřených na akceleraci digitalizace a inovací ve státních i neziskových organizacích.

Pro dobrý pocit. Pro digitální Česko.
Přispějte na aktivity, které uspíší inovační a technologický rozmach České republiky.
Chci přispět

Hlavní tváře iniciativy CzechSetGo!, které podporují digitalizaci Česka

 • face Diana Rádl Rogerová

  Řídící partnerka, Deloitte ČR

 • face Josef Kotrba

  Chairman, Deloitte ČR

 • face Pavel Šiška

  Vedoucí partner, Consulting, Deloitte ČR

Kontaktujte nás

Partneři konference

Deloitte Cesko.Digital Česká spořitelna ŠKODA AUTO NF Neuron Economia Seznam zprávy Czechcrunch